fritid-jakt-butik.se
Produkter Webbutik Nyheter Länkar Oss/Kontakt
 

 

Fortsatt höga miljökrav men inget totalförbud mot bly i ammunition
Stockholm (JJ) Regeringen ställer fortsatt höga miljökrav på användandet av bly i ammunition, men ett totalförbud genomförs inte. Regeringen avser att sluta överenskommelser med jakt- och skytteorganisationer för att minska användandet av bly.


Förslaget till förändringen av reglerna innebär att det kommande totalförbudet för bly i ammunition som skulle träda ikraft från den 1 januari 2008 upphävs. De restriktioner för användning av blyhagel som idag finns kommer att kvarstå.
Det innebär att det kommer att vara förbjudet att använda ammunition med blyhagel vid jakt på våtmark. Förbud för användning vid jakt över öppet vatten inskränks till att gälla grunda delar av öppet vatten. Det kommer också, som tidigare, att vara förbjudet att använda blyhagel vid skytte med undantag för provskjutning, vid avläggande av jägarexamen och vid jaktstigskytte.
- Bly i ammunition ska vara förbjudet där det är motiverat ur miljösynpunkt eller där det finns bra alternativ. Vi kommer att sluta överenskommelser med jakt- och skytteorganisationer för att ytterligare minska blyanvändningen. Genom att göra lokalt anpassade åtgärder kan det säkerställas att skjutbanor inte blir ett miljöproblem, varken på kort eller lång sikt, säger Elisabet Falemo, statssekreterare på Miljödepartementet.
Sverige informerar nu EU och WTO om ändringarna av reglerna. Efter notifieringsprocessen kan regeringen fattas beslut om förordningsändringen. Naturvårdsverket får meddela undantag från förbudet för internationellt sportskytte och för historiskt skytte.
De ändrade reglerna ställer också krav på att den som bedriver verksamhet vid skjutbana eller skjutfält ska vidta åtgärder så att bly i ammunition inte orsakar skada på eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Källa: jaktjournalen.se

 

Till första sidan. Klicka här.

 
2007 fritid-jakt-butik.se • ProdukterWebbutikNyheterLänkarOss/kontakt