fritid-jakt-butik.se
Produkter Webbutik Nyheter Länkar Oss/Kontakt
 

 

Kunskapen om friluftslivet

Stort intresse för kunskap om friluftsliv - på tankesmedjan Kunskapen om friluftslivet

14-15 mars höll Svenskt Friluftsliv, Friluftsrådet och forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring tankesmedja om kunskap och forskning kring friluftsliv. Nästan 200 personer slöt upp på Sånga Säby utanför Stockholm.

- Vi är glada över det stora intresset som konferensen har rönt och att vi har nått en så bred målgrupp, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Tankesmedjans första dag ägnades åt föredrag som speglar det aktuella kunskapläget. Bland annat höll Klas Sandell, professor vid Karlstads Universitet, ett uppskattat föredrag där han kom fram till att vi nalkas en ny friluftsvår i Sverige, det vill säga friluftslivet har stora möjligheter till uppsving den närmaste tiden.

Andra dagen hade deltagarna elva olika tankesmedjor att delta i och diskutera frågor som handlade om allemansrätt, tätortsnära friluftsliv, mångfald inom friluftslivet, det ideella friluftslivet och mycket mer.

Tankesmedjan avslutades av den amerikanske professorn Tom Heberlein som gav ett internationellt perspektiv på svenskt friluftsliv. Han menar bland annat att Sverige har goda möjligheter att utveckla kunskap om friluftsliv på ett bra sätt. Han pekade på att svensk forskning har tillgång till bra register och goda svarsfrekvenser vid enkätutskick, att Sverige har ett utvecklat samspel mellan forskning och näring/organisationer samt på det nystartade forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring.

Källa: www.sportfiskarna.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Till första sidan. Klicka här.

 
© 2007 fritid-jakt-butik.se E-mail ProdukterWebbutikNyheterLänkarOss/kontakt